Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel

Växtbaserade läkemedel är läkemedel som innehåller växtbaserade material eller växtbaserade beredningar som aktiv substans. Naturläkemedel är läkemedel som är baserade på djurmaterial, bakterier, mineraler eller salter.

En förenklad beskrivning av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel är:

Växtbaserade läkemedel är läkemedel som uteslutande innehåller verksamma beståndsdelar i form av:

  • växtbaserade material
  • växtbaserade beredningar
  • en kombination av växtbaserade material och beredningar.

Mer information finns på sidan Begrepp och definitioner. 

Läkemedel med naturligt ursprung som är baserade på något av följande: 

  • djurmaterial
  • bakterier
  • mineraler
  • salter.

Naturläkemedel är läkemedel med naturligt ursprung som inte är från växtriket. 

Mer information finns på sidan Begrepp och definitioner.

Användningen av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel i Sverige är omfattande. Läkemedelsverket granskar produkterna innan de får säljas. Bland annat behöver den som vill sälja ett läkemedel visa att produkten är säker att använda.

I det här kapitlet fokuserar vi främst på de växtbaserade läkemedel och naturläkemedel vars aktiva substanser kommer från naturen och inte är helt renframställda. Den aktiva substansen består av en blandning av flera ämnen, ofta i form av ett extrakt. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.