Användningen av växtbaserade läkemedel i Sverige

Varje år säljs receptfria växtbaserade läkemedel i Sverige till ett värde av cirka 270 miljoner kronor. Medel mot hosta/förkylning, medel mot magbesvär och medel för insomning och sömnbesvär är de tre vanligaste kategorierna.

Försäljningsstatistiken, som kommer från branschorganisationen Svensk Egenvård, tyder på att användningen ökar 

(2)

. Läkemedelsverket känner inte till om det har gjorts några färska epidemiologiska undersökningar från Sverige över användningen av växtbaserade läkemedel. Därför är det svårt att veta exakt hur stor användningen är idag. 

Det finns en studie i Tyskland från år 2014 som visade att drygt 33 procent av personer över 70 år använder växtbaserade läkemedel. Av dessa personer var det endast sex av tio som berättade om användningen när de var i kontakt med sin läkare 

(3)

.

En annan undersökning från USA kom fram till att en av fem amerikaner använder växtbaserade läkemedel mot besvär av hälsokaraktär eller för att allmänt främja hälsan. Även i USA var det vanligt att inte berätta om användningen för sin läkare, vilket mer än hälften uppgav att de inte gjorde 

(4)

Bra att fråga patienter om de använder några produkter

Många människor använder växtbaserade läkemedel och naturläkemedel parallellt med vanliga läkemedel. Om man tittar på försäljningsstatistiken är det rimligt att anta att en stor del av Sveriges befolkning använder, eller har använt, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel mot medicinska besvär.

Det är troligt att patienter inte alla gånger berättar för hälso- och sjukvårdspersonal att de använder dessa produkter, vilket kan vara viktigt att känna till för helhetsbilden av situationen. 

Trots att läkemedlen i många fall är tänkta för egenvård kan det vara betydelsefullt att läkaren och övrig sjukvårdspersonal känner till användningen. Därför är det bra att fråga patienter om de använder något växtbaserat läkemedel eller naturläkemedel.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.