Referenser

  1. Bohlin L, Bruhn JG, Burman R. Läkemedel från naturen – En integrerad del av medicinen. Stockholm: Apotekarsocieteten; 2013.

  2. Svensk Egenvård. Egenvårdsmarknaden 20‍-‍21, försäljningsstatistik 2020 & prognos 2021. [Internet]. Stockholm: Svensk Egenvård; 2020 [citerad 2022‍-‍11‍-‍28] Hämtad från: https://www.svenskegenvard.se/information/forsaljningsstatistik/

  3. Schnabel K, Binting S, Witt CM, Teut M. Use of complementary and alternative medicine by older adults – a cross-sectional survey. BMC Geriatrics. 2014;14(1).

  4. Gardiner P, Graham R, Legedza AT, Ahn AC, Eisenberg DM, Phillips RS. Factors associated with herbal therapy use by adults in the United States. Altern Ther Health Med. 2007;13(2):22‍-‍9.

  5. Livsmedelsverket. Kosttillskott [Internet]. Uppsala: Livsmedelsverket; 2022 [citerad 2022-‍12-‍05] Hämtad från: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/78/kosttillskott

  6. Livsmedelsverket. EU‍-‍förordning 432/2012 [Internet]. Livsmedelsverket 2022 [citerad 2022‍-‍12-‍05] Hämtad från: https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/lagstiftning/71/eu‍-‍forordning-432‍-‍2012

  7. Läkemedelslag (2015:315). Stockholm: Socialdepartementet.

  8. Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel [Internet]. Hämtad från: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:311:0067:0128:SV:PDF

  9. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:90) om godkännande för försäljning av humanläkemedel. Uppsala: Läkemedelsverket.

  10. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:3) om traditionella växtbaserade läkemedel för humant bruk. Uppsala: Läkemedelsverket.