Läkemedels­behandling för äldre

Vid farmakologisk behandling av ångest hos äldre är selektiva serotonin­återupptags­hämmare (SSRI) förstahandsalternativ och behandlingen bör inledas försiktigt.

Startdosen bör vara låg och rekommenderad maxdos är lägre hos äldre. Skälet till att maxdosen ska vara lägre hos äldre är att vissa biverkningar kan vara extra viktiga att beakta hos äldre. Det gäller exempelvis dosberoende risk för QT‍-‍förlängning som ökar risken för ventrikulär arytmi.

För citalopram gäller en maxdos på 20 mg/dygn. Även för övriga SSRI‍-‍preparat kan en tumregel vara att halvera maxdosen för äldre eller personer med nedsatt leverfunktion jämfört med rekommendationen i produktresumén, exempelvis till 100 mg för sertralin och 10 mg/dygn för escitalopram. Nedsatt lever- och njurfunktion bör leda till extra försiktighet.

Läs mer om läkemedelsbehandling till äldre i avsnittet Symtomatisk tillfällig behandling till äldre på sidan Läkemedels­behandling av ångestsyndrom.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.