Referenser

 1. McLean CP, Asnaani A, Litz BT, Hofmann SG. Gender differences in anxiety disorders: prevalence, course of illness, comorbidity and burden of illness. J Psychiatr Res. 2011;45(8):1027-35.

 2. Månsson J, Nilsson G, Strender LE, Björkelund C. Reasons for encounters, investigations, referrals, diagnoses and treatments in general practice in Sweden--a multicentre pilot study using electronic patient records. Eur J Gen Pract. 2011;17(2):87-94.

 3. Kallioinen M. BJ, Grohp M., Sunden Ö., Lisspers J. Psykisk ohälsa ett stort problem hos primärvårdens patienter. Läkartidningen. 2010;107:1545-7.

 4. Åsbring N. DH, Ohrling M., Dalman C. Var femte som besökte vårdcentral fick hjälp mot psykisk ohälsa - Men bara 7 procent fick psykiatrisk diagnos, visar databasstudie i Stockholm. Läkartidningen. 2014;111;CZCP:1-3.

 5. Sundquist J, Ohlsson H, Sundquist K, Kendler KS. Common adult psychiatric disorders in Swedish primary care where most mental health patients are treated. BMC Psychiatry. 2017;17(1):235.

 6. NICE guidelines. Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment: National Institute for Health and Care Excellence; 2005 [

 7. NICE guidelines. Generalised anxiety disorder and panic disorder in adults: management: National Institute for Health and Care Excellence; 2011 [updated 2020. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg113/chapter/Recommendations.

 8. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom - Stöd för styrning och ledning Stockholm: Socialstyrelsen; 2021 [Available from: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2021-4-7339.pdf.

 9. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 1. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm; 2005. Report No.: 171/1.

 10. SBU. Behandling av ångestsyndrom, volym 2. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm; 2005. Report No.: 171/2.

 11. SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling vid ångest- och förstämningssyndrom. Stockholm; 2015. Report No.: 2013-02.

 12. SBU. Internetförmedlad psykologisk behandling. Stockholm; 2021. Report No.: 337.

 13. Rose S, Bisson J, Churchill R, Wessely S. Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database Syst Rev. 2002(2):Cd000560.

 14. Walkup JT, Albano AM, Piacentini J, Birmaher B, Compton SN, Sherrill JT, et al. Cognitive behavioral therapy, sertraline, or a combination in childhood anxiety. N Engl J Med. 2008;359(26):2753-66.

 15. den Boer PC, Wiersma D, Russo S, van den Bosch RJ. Paraprofessionals for anxiety and depressive disorders. Cochrane Database Syst Rev. 2005(2):Cd004688.

 16. Thunander Sundbom L. FWB, Wändel Liminga U., Nordmark Grass J., Jönsson AK., Nurminen M-L. Sedativa antihistaminer – risk för allvarlig intoxikation. Substanserna nära besläktade med antipsykotiska läkemedel. Läkartidningen. 2021;118(21037):1-3.

 17. Läkemedelsverket. Läkemedel vid depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna - behandlings­rekommendation Uppsala: Läkemedelsverket; 2016 [Available from: https://www.lakemedelsverket.se/sv/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/sok-behandlingsrekommendationer/lakemedel-vid-depression-angestsyndrom-och-tvangssyndrom-hos-barn-och-vuxna---behandlingsrekommendation#hmainbody2.

 18. Bonnet U, Scherbaum N. How addictive are gabapentin and pregabalin? A systematic review. Eur Neuropsychopharmacol. 2017;27(12):1185-215.

 19. SFBUP. Riktlinje - ångest- och tvångssyndrom Stockholm: Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri; 2018, [Available from: https://slf.se/sfbup/riktlinjer/

 20. Hammad TA, Laughren T, Racoosin J. Suicidality in pediatric patients treated with antidepressant drugs. Arch Gen Psychiatry. 2006;63(3):332-9.

 21. Stone M, Laughren T, Jones ML, Levenson M, Holland PC, Hughes A, et al. Risk of suicidality in clinical trials of antidepressants in adults: analysis of proprietary data submitted to US Food and Drug Administration. Bmj. 2009;339:b2880.

 22. Nörby U, Forsberg L, Wide K, Sjörs G, Winbladh B, Källén K. Neonatal Morbidity After Maternal Use of Antidepressant Drugs During Pregnancy. Pediatrics. 2016;138(5).

 23. Läkemedelsverket. Behandlingsrekommendation vid depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna – bakgrundsdokumentation Uppsala: Läkemedelsverket; 2016 [Available from: https://www.lakemedelsverket.se/48d7e6/globalassets/dokument/behandling-och-forskrivning/behandlingsrekommendationer/bakgrundsdokument/bakgrundsdokumentation-lakemedel-depression-angestsyndrom-tvangssyndrom.pdf.

 24. Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, Löwe B. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006;166(10):1092-7.