Mycoplasma genitalium-infektion

Mycoplasma genitalium-infektion orsakas av en bakterie och symtomen liknar de vid klamydiainfektion. Infektion med Mycoplasma genitalium är troligen nästan lika vanlig som klamydia.

Mycoplasma (M) genitalium är en bakterie som orsakar en sexuellt överförd infektion och symtombilden liknar den vid klamydiainfektion. M. genitalium kan orsaka uretrit, cervicit och även uppåtstigande infektion, men frekvensen av komplikationer är inte helt kartlagd. Infektion med M. genitalium verkar nu vara nästan lika vanlig som klamydia.

Utredning

Provtagning för M. genitalium görs vid symtom och när prover för klamydia och gonorré är negativa. Bakterien påvisas med nucleic acid amplification tests (NAAT). Provtagning som vid klamydia, men med speciella rör.

Behandling

Studier har visat att behandling med azitromycin (500 mg första dagen och därefter 250 mg/dag i fyra dagar) är effektiv.

Resistensen mot azitromycin har ökat de senaste åren, varför resistensbestämning mot azitromycin alltid ska göras innan behandling ges. Vid resistens mot azitromycin rekommenderas moxifloxacin 400 mg/dag i 7 dagar.

Vid infektion med M. genitalium ger behandling med tetracyklinpreparat, till exempel doxycyklin, utläkning i endast ungefär 30 procent av fallen.

Uppföljning

Regelbunden partner erbjuds provtagning och behandlas vid symtom. Smittspårning görs inte eftersom M. genitalium-infektion inte omfattas av smittskyddslagen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.