Gonorré

Gonorré orsakas av Neisseria gonorrhoeae (gonokocker). Förekomsten av gonorré har ökat drastiskt de senaste åren. Smitta kan ske via vaginalt, oralt och analt samlag.

Gonorré orsakas av Neisseria gonorrhoeae (gonokocker), vilket är en gramnegativ bakterie. Inkubationstiden är två till tio dagar och smitta kan ske via vaginalt, oralt och analt samlag.

Smittsamheten ligger på 60‍–‍70 procent vid upprepade, oskyddade samlag med en infekterad partner. Antalet fall av gonorré i Sverige var högst 1970 med cirka 40 000 fall. Därefter sjönk antalet fram till 1997 (244 fall) varefter det åter har skett en ökning. År 2022 anmäldes 3 356 fall, andelen som smittats i Sverige var 74 procent och andelen smittade män 77 procent. Den vanligaste smittvägen är män som har sex med män.

Utredning

Prov tas tidigast en vecka efter möjligt smittotillfälle, men kan tas tidigare vid symtom. Analys av prover kan göras med molekylärbiologiska tester (nucleic acid amplification tests, NAATs), odling eller direktprov.

Prov tas tidigast en vecka efter möjligt smittotillfälle, men kan tas tidigare vid symtom. Anamnes och klinik får styra övrig provtagning. Alla odlingsprov tas med provtagningspinne som stoppas i särskilt transportmedium.


Molekylärbiologiska tester (nucleic acid amplification tests, NAATs)

 • Sensitiviteten hos NAATs) är högre än vid odling, men specificiteten är lägre.

 • Män: Första urinportionen.

 • Kvinnor: Vaginalprov (egentaget) eller cervixprov (i samband med undersökning).

 • Rektalt prov tas cirka 3‍-‍4 cm upp i analkanalen, egentaget eller via proktoskop.

 • Metoderna är ej ackrediterade för extragenitala lokaler.

 • Vid positivt svar ska odling för resistensbestämning alltid tas.


Odling

 • Odlingsprov tas med provtagningspinne som stoppas i särskilt transportmedium.

 • Män: Prov från uretra (1‍–‍2 cm in, rotera försiktigt), vid behov även från rektum (3‍–‍4 cm in).

 • Kvinnor: Prov från uretra, cervikalkanalen (glidmedel bör undvikas då det kan vara toxiskt för gonokockerna), och rektum.


Svalgprov

 • Svalgprov tas från bakre farynx och tonsiller.


Prov från ögonlocket

 • Vid misstanke om ögoninfektion tas prov från insidan av nedre ögonlocket.


Direktprov från uretra

 • Om man har kunskap att ta direktprov från uretra, färga med metylenblått och mikroskopera, går det ofta att fastställa diagnosen direkt (gäller uretraprov från män). Mikroskopering kräver vana. Ta alltid odling.

Behandling

Behandlingen bör skötas av dermato-venereolog och vid misstanke om salpingit ska gynekolog kontaktas. Behandlingen ges oftast som engångsdos och odlingssvar med resistensbestämning styr behandlingsvalet.

Förekomsten av resistens hos gonokockerna är hög, många är penicillinasbildande. Under flera år har en ökad resistens mot kinoloner noterats. För ceftriaxon eller spektinomycin ses för närvarande ingen resistens, men patienter med gonorré bör alltid handläggas av dermato-venereolog.

Läkemedelsval vid behandling

 • Vid klinisk eller mikroskopisk misstanke om gonorré (innan resistensbestämning föreligger) ska man i första hand ge ceftriaxon 1 g med lidokain intramuskulärt.

 • Vid penicillinallergi ges spektinomycin 2 g (licensläkemdel) intramuskulärt, engångsdos.

 • I de nya europeiska riktlinjerna rekommenderas tillägg av azitromycin 2 

  (1)

  . Svenska dermatovenereologer har hitintills valt att avvakta med denna kombinationsbehandling.

 • Alternativ till ceftriaxon är peroral behandling med cefixim 400 mg (licensläkemedel).

 • Cefixim  400 mg och spektinomycin 2 g finns tillgängliga som licensläkemedel. Förskrivare kan vända sig till apotek för information om tillgång på läkemedel från annat land. Mer information från Läkemedelsverket om licensläkemedel och ansökan om licens.

Behandling av svalggonorré

Vid behandling av svalggonorré ges Ceftriaxon 1 g med lidokain intramuskulärt som har god effekt.

Spektinomycin har dålig effekt, trots känslig stam och behöver kombineras med Azitromycin 2 g.

Vid svar på resistensbestämningen kontrollera att ingen resistens finns.

Behandling av gonorré­konjunktivit

Gonorrékonjunktivit behandlas, i samråd med ögonläkare, med Ceftriaxon 1 g (med lidokain) intramuskulärt, engångsdos.

Anogenital gonorré

Engångsbehandling utifrån resistensmönster:

 • Ceftriaxon 1 g (med lidokain) intramuskulärt.

 • Cefixim 400‍-‍800 mg.

 • Vid penicillinallergi: Spektinomycin 2 g intramuskulärt.


Gonorré i svalg

 • Ceftriaxon 1 g (med lidokain) intramuskulärt.

 • Vid penicillinallergi: Spektinomycin 2 g intramuskulärt (licenspreparat) och Azitromycin 2 g.


Gonorrékonjunktivit

 • Behandlas i samråd med ögonläkare.

 • Ceftriaxon 1 g (med lidokain) intramuskulärt, engångsdos.


Cefixim 400 mg och spektinomycin 2 g finns tillgängliga som licensläkemedel.

Förskrivare kan vända sig till apotek för information om tillgång på läkemedel från annat land.

Se även: lakemedelsverket.se/licens

Uppföljning

Patientens regelbundna sexualpartner kan behandlas direkt efter provtagning, medan övriga kontakter behandlas utifrån provtagningsresultat.

Kontrollprov ska alltid tas efter behandling. Vid kvarvarande symtom rekommenderas odling 5‍–‍7 dagar efter avslutad behandling. Kontrollprov på asymtomatisk patient kan göras med molekylärbiologiska tester (nucleic acid amplification tests, NAAT) två veckor efter avslutad behandling.

Enligt smittskyddslagen får man ha skyddat samlag under behandlingen, förutsatt att partner först informerats om att man är smittad. För att undvika risk för smitta är avhållsamhet att föredra tills behandlingen är klar och kontrollprovet är negativt.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.