Genital papillomvirus­infektion (kondylom)

Genital papillomvirusinfektion kallas även kondylom eller ibland könsvårtor. Orsaken är humant papillomvirus (HPV) och kondylom är vanligast hos yngre. Det finns nu vaccin mot flera typer av HPV‍-‍virus.

Kondylom är en manifestation av infektion med genitalt humant papillomvirus (HPV) och är vanligast hos yngre, men kan ses i alla åldrar. Kondylom orsakas framför allt av HPV‍-‍typerna 6 och 11.

Inkubationstiden anges till två till fyra månader men kan vara längre. Kondylomen kan vara flikiga och spetsiga, men även papulösa eller platta. Som andra vårtor kan kondylomen i vissa fall försvinna spontant, men det kan ta år.

Genital papillomvirusinfektion med andra HPV‍-‍typer, framför allt de onkogena 16 och 18, kan ge upphov till genital dysplasi och cancer, framför allt cervixcancer.

Behandling

Någon kausal behandling finns inte. Kondylom kan avlägsnas kirurgiskt genom:

  • diatermi
  • laserbehandling
  • klippning
  • frysning.

Behandling med podofyllotoxin

Detta preparat är vanligen förstahandsval vid kondylom. 

Behandling hos män

Genitala vårtor kan penslas med podofyllotoxin-lösning 5 mg/ml. Patienten behandlar sig 2 gånger/dag under tre dagar. Detta kan upprepas med 4‍–‍7 dagars intervall så länge vårtorna är kvar. Det kan behövas upp till 3‍–‍4 behandlingsperioder för att vårtorna ska försvinna.

Behandling med podofyllotoxin har bäst effekt på glans och förhudens insida, och sämre effekt längre ned på penisskaftet och i pubis där huden är tjockare.

Vid perianala kondylom är behandling med pensling svår att genomföra, och inte särskilt effektiv. Vid behov kan en svagare beredning med podofyllotoxinkräm 0.15 %, användas för män med perianala kondylom.

Behandling hos Kvinnor

Kondylom på yttre genitalia hos kvinnor kan behandlas med podofyllotoxin-lösning. Genitala vårtor penslas med podofyllotoxin-lösning 5 mg/ml. Patienten behandlar sig två gånger/dag under tre dagar. Detta kan upprepas med 4‍–‍7 dagars intervall så länge vårtorna är kvar. Det kan behövas upp till 3‍–‍4 behandlingsperioder för att vårtorna ska försvinna.

Det kan vara svårt att genomföra behandlingen, även med spegel. Om lösning appliceras på normal hud och slemhinna kan irritation och sårbildning uppträda. För att minska risken för detta kan svagare beredning med podofyllotoxin kräm 0.15 % användas av kvinnor. Denna appliceras på samma sätt som lösningen. Krämen kan vid behov även ges vid perianala kondylom, men effekten här är ofta begränsad. På grund av podofyllotoxinets cytotoxiska egenskaper får behandling inte ske under graviditet. Kondylom på portio och i vagina handläggs av gynekolog.

Imikvimod

Imikvimod är vanligen andrahandsval. I vissa situationer används dock imikvimod som förstahandsval.

Imikvimod är en immunmodulerande substans som genom induktion av cytokiner kan ge läkning av kondylom. Imikvimod kräm 5 % appliceras på kvällen, tre gånger/vecka, lokalt på vårtorna tills de är borta. Krämen avlägsnas efter 6‍–‍10 timmar med tvål och vatten. Längre tids behandling än fyra månader rekommenderas inte.

Effekten är bättre på kvinnor än på män. Ibland används dock imikvimod vid perianala kondylom även hos män. Biverkningar i form av irritation och sveda kan uppträda. Även systembiverkningar såsom influensaliknande symtom finns rapporterade.

HPV-vaccin

HPV-vaccin finns nu tillgängligt, och det har minskat incidensen av kondylom påtagligt hos yngre individer. Tre olika HPV‍-‍vacciner är godkända i Sverige, men det enda som nu tillhandahålls är Gardasil 9 som innehåller nio HPV‍-‍typer.

I vaccinet ingår de renade viruslika partiklarna (VLP) från ett kapsidprotein hos de onkogena HPV‍-‍typerna 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Även de benigna HPV‍-‍typerna HPV 6 och 11 ingår.

Vaccinet erbjuds till flickor och pojkar i årskurs 5‍–‍6 med en täckningsgrad på drygt 80 procent.

I en del regioner erbjuds även catch‍-‍up-vaccinering till kvinnor upp till cirka 26 års ålder. Vaccinet har en hög skyddseffekt mot ingående HPV‍-‍typer, både avseende genitala vårtor samt för dysplasi och cancer i cervix och anus.

Aktuell information on vaccinationer finns hos Folkhälsomyndigheteten.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.