Gonorré- och klamydiainfektion

Gonorré- och klamydiainfektioner tillhör de vanligare sexuellt överförda infektionerna. Såväl gonorré- som klamydiainfektion kan ge komplikationer.

Gonorré- och klamydiainfektioner ger likartade sjukdomsbilder. Hos mer än hälften av kvinnor med klamydiainfektion är den symtomfri, och för kvinnor med gonorré är 40‍–‍50 procent symtomfria.

För män är symtomfriheten vid uretral infektion cirka 40 procent vid klamydia och cirka 10 procent vid gonorré. Vid okomplicerad infektion hos mannen är symtomen uretrit med miktionssveda och flytningar.

Kvinnor kan få cervicit och/eller uretrit, vilket kan ge miktionssveda och flytningar. Även mellanblödning och lågt sittande buksmärta kan förekomma.

Anal infektion kan orsaka proktit. Samtidig gonorré- och klamydiainfektion kan förekomma. Både gonorré- och klamydiainfektion kan orsaka komplikationer. Män kan få epididymit och kvinnor endometrit och salpingit.

Extragenitala komplikationer

Om mamman är infekterad vid förlossningen kan barnet smittas och få pneumoni eller ögoninfektion, vilket är ovanligt i Sverige. Vuxna kan få konjunktivit både av klamydia och gonorré.

Gonokocker kan även spridas till svalget, men infektion i svalget är oftast symtomlös. Klamydia kan också påvisas i svalget, men då ses nästan alltid en samtidig genital infektion.

Hos män som har sex med män (MSM) förekommer både klamydia och gonorré ungefär lika ofta i svalg, uretra och rektum, varför provtagning från samtliga lokaler är nödvändigt.

I sällsynta fall kan gonorré ge en disseminerad infektion och septisk artrit. Även periappendicit eller perihepatit kan förekomma. Salpingit, orsakad av gonorré eller klamydia, kan medföra infertilitet samt ökad risk för extrauterin graviditet. Både klamydia och gonorré, kan utlösa reaktiv artrit (uroartrit).

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.