Klamydiainfektion

Klamydiainfektion är en av de vanligaste könssjukdomarna. Klamydia orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Inkubationstiden är vanligen en till tre veckor och smitta sker framför allt via vaginalt eller analt samlag.

Genital klamydiainfektion orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis, en obligat intracellulär gramnegativ bakterie. Inkubationstiden är vanligen en till tre veckor och smitta sker framför allt via vaginalt eller analt samlag. Bakterien påvisas genom molekylärbiologisk teknik, NAAT, vilken har hög sensitivitet om provet tas på rätt sätt och analyseras med ackrediterade tester.

Under 2022 rapporterades 32 808 fall av klamydiainfektion, 55 procent av de smittade var kvinnor och de allra flesta var smittade i Sverige. Vissa genotyper av Chlamydia trachomatis kan orsaka den ovanligare sjukdomen lymfogranuloma venereum (LGV), som vanligen yttrar sig som proktit. För att påvisa LGV krävs typning av klamydiabakterien, vilket kan utföras på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

För mer information om sjukdomen lymfogranuloma venereum (LGV) se sidan Andra genitala infektioner och övriga STI.

Utredning

Prov bör tas tidigast en vecka efter möjligt smittotillfälle, men tidigare vid symtom.

Följande provtagning bör göras:

  • Män: Urinprov, första urinportionen för Nucleic Acid Amplification Test (NAAT). Patienten bör helst inte ha kissat en till två timmar före provtagningen.
  • Kvinnor: Egentaget vaginalprov.

Ytterligare provtagning vid behov:

  • Rektalt prov.
  • Vid misstanke om ögoninfektion tas prov från insidan av nedre ögonlocket.
  • Eventuellt svalgprov tas från bakre svalgväggen och tonsiller.

I de flesta regioner kan du beställa ett gratis klamydiatest på internet. Klamydiatest finns också att köpa på apotek, testet kostar dock pengar. Vid positivt resultat är man skyldig att söka sjukvård för smittspårning.

Behandling

Behandling ges uteslutande med tetracykliner. Förutom tetracykliner är klamydiabakterien känslig för makrolider och vissa kinoloner.

Azitromycin ökar risken för att eventuellt samtidigt förekommande Mycoplasma genitalium utvecklar resistens mot azitromycin och bör därför användas mycket restriktivt.

Läkemedelsval

Rekommenderad behandling är doxycyklin 100 mg 2 gånger/dag i sju dagar.

Svenska studier har visat att även behandling med 200 mg första dagen, därefter 100 mg/dag i ytterligare åtta dagar också är effektivt, men effekt på rektal klamydia är inte visad 

(2)

.

Vid stark UV-exposition kan i stället lymecyklin 300 mg 2 gånger/dag i 10 dagar användas primärt.

Till gravida kvinnor rekommenderas under första trimestern doxycyklin och från och med andra trimestern azitromycin (doser se ovan). Även amoxicillin 500 mg 3 gånger/dag i sju dagar kan ges. Kontrollprov bör tas på gravida kvinnor, och då tidigast tre veckor efter avslutad behandling. Mer information om kan nås via sidan För vidare läsning.

Komplikationer

Den allvarligaste komplikationen till klamydiainfektion är salpingit och behandlingen bör skötas av, eller i samråd med, gynekolog.

Uppföljning

Återbesök för kontroll av att infektionen är läkt är inte rutin. Görs analys av proverna med NAAT bör eventuellt kontrollprov inte tas förrän tidigast tre veckor efter behandlingens slut på grund av risken för falskt positiva resultat. 
På gravida kvinnor rekommenderas alltid kontrollprov efter behandling av klamydia.

Partner i pågående relation behandlas efter provtagning.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.