Andra genitala infektioner och övriga STI

Förutom de vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna och infektionerna finns flertalet andra sexuellt överförbara sjukdomar och tillstånd som drabbar det genito-anala området. Hiv-infektion och Mpox är anmälnigspliktiga enligt smittskyddslagen.

Hiv-infektion behandlas inte i detta kapitel. Patienter ska remitteras till infektionsklinik enligt lokala riktlinjer.

Skabb (scabies) och flatlöss (Pediculosis pubis) kan spridas genom sexuella kontakter. Annan samtidig STI är inte ovanlig. 

Lymfogranuloma venereum (LGV) orsakas av Chlamydia trachomatis serotyp L1‍-‍L3. Vid LGV ses ett solitärt anogenitalt sår, svullna lymfkörtlar (vid genitalt sår) med risk för fistelbildning och/eller proktit. 

För att påvisa LGV krävs typning av klamydiabakterien, vilket kan utföras på Akademiska sjukhuset i Uppsala. LGV har ökat sedan början av 2000‍-‍talet och i Sverige har fler än 100 LGV‍-‍fall rapporterats sedan 2004. Smittan ses framför allt 

inom gruppen män som har sex med män, och LGV ger där oftast en aggressiv proktit. År 2022 rapporterades 28 fall.

Mpox orsakas av apkoppsvirus, som smittar framför allt vid fysisk kontakt med infekterad person. Ett stort utbrott, framför allt bland män som har sex med män (MSM), förekom under 2022. Under 2023 har endast enstaka sporadiska fall rapporterats, delvis beroende på att riskgrupper har erbjudits vaccin.

Symtomen är feber, utslag och smärtsamma sår framför allt i genitalregionen.

Tillfrisknande sker oftast inom cirka tre veckor. Enstaka personer har behövt sjukhusvård. Det finns läkemedel som används i svåra fall. 

Diagnosen ställs med prov taget med bomullspinne för PCR‍-‍analys. Smittspårning och fallanmälan görs enligt smittskyddslagen. Misstänkta fall remitteras till venereologisk mottagning eller till infektionsklinik, beroende på lokala rutiner.

Kända orsaker till uretrit och cervicit är klamydia, gonorré och Mycoplasma genitalium. Om provtagning för dessa tre agens utfaller negativt, så kallas infektionen för ospecifik, vilka utgör cirka 30 procent av alla uretriter/cerviciter på svenska STI‍-‍mottagningar.

I vissa fall av uretrit hittas inget agens.

Exempel på agens som kan orsaka ospecifik uretrit/cervicit:

  • Herpes simplex-virus, se även sidan Genital herpes
  • Ureaplasma urealyticum
  • Trichomonas vaginalis
  • Neisseria meningitidis
  • adenovirus 
  • kondylom, balanit, strikturer och främmande kropp kan även orsaka uretrit.

Behandling

Ospecifik uretrit brukar man försöka behandla med 100 mg doxycyklin, oftast i doseringen 1 tablett 2 gånger dagligen i 7‍–‍10 dagar. Ibland undersöks och behandlas fast partner.

Trikomonaskolpit är en ovanlig STI som orsakas av den encelliga flagellaten Trichomonas vaginalis. Symtomen innefattar vaginal inflammation, klåda och rikliga/illaluktande flytningar. Trikomonaskolpit behandlas mer i det kommande kapitlet Allmän gynekologi.

Ulcus molle (chancroid) orsakas av bakterien Haemophilus ducreyi. Vid ulcus molle ses genitala sår, ofta multipla och ömmande, samt lokala suppurativa adeniter. Ulcus molle är mycket sällsynt i Sverige. Behandling bör skötas av, eller i nära samarbete med, venereolog eller infektionsläkare.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.