Aplastisk anemi

Aplastisk anemi kännetecknas av pancytopeni i perifert blod och ett lågt antal hematopoetiska stamceller i benmärgen.

Tillståndet är sällsynt. På en miljon invånare är det endast cirka två till tre personer per år som drabbas. Endast en liten del av fallen beror på att patienten har drabbats av en läkemedelsbiverkning.

I de flesta fall är orsaken okänd. Även om biverkningen är sällsynt så är den fruktad. Flera läkemedel har stoppats under klinisk utveckling på grund av misstankar om utveckling av aplastisk anemi.

Cytostatika ger dosberoende pancytopeni. Vissa substanser kan i tillräckligt höga doser ge en irreversibel aplastisk anemi. 

För övriga läkemedel är det mycket svårt att med säkerhet bevisa ett samband. Därför vilar många av dessa associationer huvudsakligen på epidemiologiska data 

(23)

ATC-kod Läkemedels­grupp/‌substans
C. Hjärta-kärl
 • furosemid
J. Infektions­läkemedel
 • linezolid
 • ribavirin,
  sulfa­metoxazol + trimeto­prim
L. Tumörer och rubbningar i immun­systemet
 • peginterferon alfa‍-‍2a
 • rituximab
M. Rörelse­apparaten
 • allopurinol
 • NSAID
N. Nerv­systemet
 • fenytoin
 • karba­mazepin
 • levopromazin
P. Anti­parasitära medel
 • klorokin
S. Ögon och öron
 • aceta­zolamid
 • kloramfenikol

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.