Behandling

Många läkemedel som ges till barn saknar indikation i produktresumén. I stor utsträckning ges läkemedel till barn utanför indikationsområdet (så kallad off‍-‍label användning). Webbplatsen ePed.se är ett hjälpmedel där erfarenhet och evidens för användning och dosering av läkemedel till barn sammanställs kontinuerligt.

Vid dosering av läkemedel till barn utgår man vanligtvis från vikt och/eller ålder. Organens utveckling har också stor betydelse. 

Lever- och njurfunktion har inte mognat förrän efter ett till två år, då clearance av läkemedel har uppnått vuxen kapacitet. I relation till sin kroppsstorlek har barn från cirka ett till sju år en ökad metabolism av läkemedel. Den ökade metabolismen beror på att leverns och njurarnas relativa storlek är större än senare i livet. Det gör att dessa barn kan behöva högre doser än äldre barn och vuxna. Att enbart utgå från kroppsvikten vid dosering gör att man inte tar hänsyn till andra faktorer som kroppsyta, metabolism med mera. Läs mer i kapitel Läkemedels­behandling för barn.

En utmaning med många läkemedel till barn och ungdomar är att det inte finns någon godkänd indikation. I många fall är det ändå nödvändigt att till barn använda läkemedel utanför godkänd indikation, baserat på den samlade kunskapen från tillgänglig evidens och lång erfarenhet.

Beslutsstödet ePed

I det erfarenhets- och evidensbaserade beslutsstödet för säker läkemedelshantering till barn, ePed sammanställs erfarenhet och evidens för indikationer och doseringsförslag kontinuerligt av landets regioner, med en central redaktion på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. 

Beslutsstödet är uppdelat efter:

  • respektive regions rekommendationer
  • en central version med den senaste rekommendationen från samtliga regioner. 

En instruktion i beslutsstödet innehåller information om bland annat följande för en specifik substans:

  • spädning
  • hållbarhet
  • administreringssätt
  • rimlig dos. 

Beslutsstödet baseras inte enbart på vad som anges i läkemedlets produktresumé utan även på:

  • internationell barnlitteratur
  • nationella behandlingsrekommendationer
  • lokala riktlinjer
  • klinisk erfarenhet.

På så vis kan de innehålla information som är utanför godkänd produktresumé, det vill säga off‍-‍label, vilket är vanligt inom barnsjukvården. För mer detaljerad information om till exempel lämpliga kontroller, biverkningar och behandlingsprogram hänvisas till:

  • nationella behandlingsrekommendationer
  • lokala riktlinjer
  • produktresuméer. 

I avsnitten om läkemedel i det här kapitlet hänvisas till ePed för indikationer och referenser.

Andra kunskapsstöd

Region Skåne har tagit fram ett användbart stöd för läkemedelshantering, med information om hur tabletter kan delas eller slammas upp inför administrering.

Läkemedelsverket har tagit fram ett kunskapsstöd rörande ordination och hantering av läkemedel via enteral infart eller sond.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.