För vidare läsning

  • Lundeberg (redaktör) Smärta och smärtbehandling hos barn och ungdomar. 2:a upplagan. Studentlitteratur 2023

  • Anand K, Stevens B, McGrath PJ. Pain in neonates and infants: Pain Research and Clinical Management Series. New York: Elseiver; 2007

  • Norrbrink, Lundeberg (redaktörer). Om smärta − ett fysiologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur; 2021

  • Schechter N, Berde S, Yaster M. Pain in infants, children, and adolescents. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002

  • Werner, Bäckryd (red). Akut och cancerrelaterad smärta : smärtmedicin vol. 1 - Liber 2019

  • Werner, Bäckryd (red). Långvarig smärta: smärtmedicin vol. 2 - Liber 2021

  • Good practice in Postoperative and Procedural Pain Management. 2:a upplagan. Pediatric Anesthesia 22, supplement 1, 2012

  • Riktlinjer för smärtbehandling vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus: http://www.karolinska.se/‌AstridLindgrensBarnsjukhus/‌Kliniker--enheter/‌Smartbehandlingsenheten/

  • Svensk Barnsmärtförening, Nationella riktlinjer för neonatal smärtlindring: www.svenskbarnsmartforening.se/

  • Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI), Riktlinjer för postoperativ smärtlindring till barn: www.sfai.se/riktlinjer

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.