Behandling med alfa‍-‍2 agonister

Det blir allt vanligare att man använder klonidin mot smärta hos barn och ungdomar. Klonidin har en analgetisk effekt vid nociceptiv och vid visceral smärta och bör skötas av barnsmärtspecialist. Jämfört med opioider har klonidin en stor terapeutisk bredd och en mindre påverkan på tarmmotoriken och andningsfunktionen.

Klonidin tillhör gruppen alfa‍-‍2 agonister som har både analgetisk och sederande effekt. Den smärtlindrande effekten ligger på ryggmärgsnivå medan den sederande effekten utgår från receptorpåverkan på hjärnstamsnivå och är dosberoende. Via alfa‍-‍2‍-‍receptorer i vasomotorcentrum minskar också sympatikustonus, vilket gör att klonidin på så sätt kan sänka puls och blodtryck.

Den analgetiska effekten är erfarenhetsmässigt god vid nociceptiv smärta, till exempel postoperativ smärta. Man ser även en viss effekt vid visceral smärta av neurogent ursprung samt vid neuropatisk smärta. Till skillnad från opioider ser man ingen påverkan på tarmmotoriken och risken för andningspåverkan är betydligt mindre. Klonidin kan kombineras med paracetamol och COX‍-‍hämmare.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.