Smärta hos barn och ungdomar

Smärta förekommer hos barn i alla olika åldrar. Ett komplett men omoget nociceptivt system finns redan från gestationsvecka 25. Det är med andra ord en missuppfattning att nyfödda barn inte kan uppleva obehag vid sjukdomstillstånd eller vid kroppsskador. Trots bättre kunskap är det fortfarande vanligt med underbehandling av smärta hos barn och ungdomar.

Behandling med läkemedel ska ges regelbundet vid pågående smärta och man bör alltid använda en multimodal strategi. Neuropatisk smärta förekommer hos barn och är svårbehandlad på samma sätt som hos vuxna. Procedurer kan vara smärtsamma ingrepp och det är viktigt att bemöta barn på ett åldersanpassat sätt och med en adekvat analgetisk behandling. Farmakologisk behandling ska kompletteras med fysioterapi, TENS och värme/kyla om möjligt.

Målsättningen med smärtbehandlingen är att uppnå, en för individen, acceptabel smärtnivå, optimal mobilisering och minsta möjliga biverkningar.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.