Läkemedels­behandling för barn

Läkemedelsbehandling av barn förekommer inom alla typer av vård, alltifrån egenvård i hemmet till avancerad intensivvård av extremt prematurfödda. Barnpopulationen utgör omkring en femtedel av den svenska befolkningen där nästan vartannat barn får ett recept inom öppenvården.  

Vid läkemedelsbehandling av barn finns  ett behov av att känna till riskerna för potentiella läkemedelsfel 

(1)

 och hur barnet, utifrån tillväxt och mognad, påverkar, och påverkas av en tilltänkt läkemedelsbehandling 

(2)

. Från nyfödd till ungdom förändras de farmakologiska processerna hos barnet, såsom:

  • absorption
  • metabolism
  • distribution
  • elimination av läkemedel.

Dessa farmakologiska processer förändras både individuellt och i olika hastigheter kopplade till tillväxt 

(2)

.

Hur man bäst doserar, administrerar och kommunicerar kring läkemedel har stor betydelse inom barnpopulationen och det finns behov av att:

  • identifiera strategier som inte bara är farmakokinetiskt korrekta, utan också lämpliga ur ett patientsäkerhetsperspektiv
  • välja läkemedel som inte endast finns registrerade på den svenska marknaden utan också kan ges säkert och bekvämt som exempelvis off-label-, licens- eller extemporeläkemedel (3) (4) .

Om kapitlet

Detta kapitel belyser farmakologiska och patientsäkerhetsmässiga utmaningar under fem specifika perioder i barnets utveckling.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.