Läkemedels­förmånen

Förmånslagstiftningen handlar bland annat om att förmånsberättigade personer ska få tillgång till subventionerade läkemedel och ha rätt till högkostnadsskydd. 

I praktiken ska en förskrivare ta reda på följande:

  • om patienten är förmånsberättigad
  • att förutsättningarna för förmån är uppfyllda.

Om det visar sig att patienten är förmånsberättigad och förutsättningarna för förmån är uppfyllda ska förskrivaren ange dessa uppgifter på receptet. Mer information om förmånsberättigade patienter finns i kapitel Läkemedelsförmånerna. 

Förskrivare har också möjlighet att på receptet ange om läkemedlet inte får bytas ut.

En viktig del i förmånssystemet är att förskrivna läkemedel vid expediering kan bli utbytta genom så kallad generisk substitution. Läkemedelsverket bestämmer vilka läkemedel som är utbytbara med varandra.

Läs mer om utbytbara läkemedel i kapitel Utbyte av läkemedel.

För att generisk substitution ska få genomföras på apotek gäller även att läkemedlen ingår i subventionen. Det är något som beslutas av Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). TLV är också den myndighet som, genom förmånslagstiftningen, har befogenhet att ytterligare föreskriva om högkostnadsskyddet.

Mer information finns i de föreskrifter, beslut samt information som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket publicerar.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.