Recept­föreskrifterna

Läkemedelsverkets föreskrifter om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit, som receptföreskrifterna kallas i dagligt tal, innehåller regler för receptförskrivning för samtliga förskrivare. Föreskrifterna innehåller också regler för apotek vid expediering av recept och utlämnandet av det förskrivna läkemedlet till patienten.

I föreskrifterna definieras många viktiga begrepp, till exempel begreppen ”recept”, ”förskrivare” och ”expediering”. 

Regler för apotek vid expediering av recept och utlämnande av läkemedel finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75).

Vägledning

Som komplement till föreskrifterna finns ett vägledningsdokument. I det har Läkemedelsverket skrivit en vägledande text för de paragrafer som behövt ett förtydligande. Vägledningen är inte rättsligt bindande utan ger exempel som kan vara till hjälp vid tillämpningen av regelverket.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.