Förskrivning av läkemedel och teknisk sprit

Receptföreskrifterna definierar recept som ”underlag för expediering av läkemedel eller teknisk sprit till enskild användare eller djur”. Recept används för förskrivning av läkemedel och teknisk sprit, men inte för livsmedel eller hjälpmedel. 

Förskrivning av livsmedel och hjälpmedel regleras enligt förmånslagstiftningen. 

Former av recept

Elektronisk förskrivning av läkemedel och teknisk sprit är sedan 10 maj 2022 huvudregel vid utfärdande av recept till människa. 

Det finns vissa undantagsfall från huvudregeln om elektroniska recept då recept får skrivas på pappersblankett. Ett exempel är då patienten vill resa till ett land inom EU/EES och behöver ta med sig sitt recept, vilket måste vara i pappersform för det här ändamålet. 

Ett annat undantagsfall är när det är särskilt brådskande. Då kan en förskrivare överföra sin förskrivning till ett apotek via telefon.

Faxrecept får inte förekomma vid förskrivning av läkemedel till människa.

I receptföreskrifterna finns reglerna om förskrivning av recept i kapitel fyra Recept till människa. Ytterligare information och förtydliganden finns i vägledningen till föreskrifterna.

Regler om förskrivning av recept – Läkemedelsverkets receptföreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75).

Uppgifter på recept

I kapitel fyra i receptföreskrifterna finns regler om vilka uppgifter som ska finnas med på ett recept till människa, inklusive när receptet ska expedieras i annat Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)-land.

Regler om vilka uppgifter som ska finnas med på ett recept till människa – Läkemedelsverkets receptföreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75). Se även tillhörande bilagor samt vägledning.

Giltighet för recept

Ett recept till människa är giltigt under ett år från den dagen receptet utfärdades. Förskrivaren har dock möjlighet att påverka ett recepts giltighet genom att på receptet ange en kortare giltighetstid och/eller ange ett datum då första uttaget senast ska vara gjort.

Förskrivaren har även möjlighet att ange ett expedieringsintervall på receptet, vilket innebär att en viss tid ska ha passerat innan ett itererat recept får expedieras på nytt.

Telefonrecept gäller för ett utlämnande inom två veckor från den dag receptet utfärdades, om inte förskrivaren anger kortare giltighetstid.

Regler som berör giltighet för recept – Läkemedelsverkets receptföreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75). Se även tillhörande vägledning.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.