Behörighet att förskriva recept

Läkare, veterinär, tandläkare, tandhygienist, barnmorska, samt sjuksköterska har behörighet att skriva recept.

Endast läkare och veterinärer har fri förskrivningsrätt, vilket innebär att de är behöriga att förskriva alla läkemedel. För de övriga yrkeskategorierna finns det begränsningar i förskrivningsrätten som specificeras i tillhörande bilagor till receptföreskrifterna. 

Regler om behörighet att förordna läkemedel och teknisk sprit finns i Läkemedelsverkets receptföreskrifter (HSLF‍-‍FS 2021:75). Se även tillhörande bilagor samt vägledning.

Särskilda bestämmelser för vissa läkemedel

Vissa läkemedel omfattas av begränsningar som innebär att de endast får lämnas ut från apotek om vissa kriterier är uppfyllda. Det kan till exempel handla om att förskrivaren måste ha en viss specialistkompetens.

Dessa regler finns i Läkemedelsverkets föreskrifter om begränsningar av förordnande och utlämnande av vissa läkemedel. Även till dessa föreskrifter finns en vägledning som beskriver och förtydligar angående syfte, tolkning etcetera.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.