Utbyte av läkemedel

Det generiska utbytet är en naturlig del i läkemedels­behandlingen för många patienter. Men en del patienter kan bli oroliga när de inte känner igen namnet eller utseendet på sitt läkemedel, eller när de får ett läkemedel de inte tycker motsvarar det som står på receptet. 

För att bemöta detta behöver förskrivare och farmaceuter båda bidra med individanpassad information om det generiska utbytet, så att utbytet blir patientsäkert. Förskrivare ger patienter information om att deras läkemedel kan komma att bytas på apoteket. Den informationen är viktig dels för att patienten ska känna sig trygg med sina läkemedel dels för att förebygga felanvändning.

Farmaceuter på apotek bedömer om det är lämpligt att byta till en förpackning med ett terapeutiskt likvärdigt läkemedel med lägre pris (periodens vara) från det läkemedel som är förskrivet för patienten. Farmaceuten kan motsätta sig utbyte om det kan antas innebära risker för patientens hälsa. Sådana risker kan ha att göra med utformningen eller hanteringen av läkemedlet, eller själva utbytet i sig.

Farmaceuten ansvarar också för att så långt som möjligt säkerställa att patienten vet hur läkemedlet ska användas.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.