Åtgärder vid kassation av överblivna läkemedel

Av olika skäl blir en del av de läkemedel som produceras oanvända. Den som hanterar läkemedel behöver ta hand om överblivna eller utgångna läkemedel på ett säkert sätt, så att de inte når miljön. Det är också viktigt att minska risken för onödigt läkemedelsavfall.

Ett läkemedel kan exempelvis behöva destrueras om: 

 • kylkedjan för temperaturkänsliga läkemedel har brutits
 • utgångsdatum har passerat
 • när en behandling har avslutats.

Förskrivare, apoteksanställda och annan personal inom hälso- och sjukvården kan på följande sätt minska mängderna, och riskerna med, onödigt läkemedelsavfall: 

 • Undersök om det är möjligt att börja behandlingen med en mindre förpackning, vid förskrivning av en läkemedelsbehandling som är ny för patienten.
 • Hantera utgångna läkemedel inom vården enligt lokal avfallshandbok.
 • Ge information till patienter och allmänhet om hur de kan minska risken för onödigt läkemedelsavfall. 

Ge följande information till patienter och allmänhet 

 • Köp bara den mängd läkemedel som kommer att behövas inom tiden för läkemedlets utgångsdatum.

 • Lämna in utgångna eller överblivna läkemedel till ett apotek för kassation 

  (41) (62)

  . Det gäller alla typer av läkemedel inklusive rester av flytande och fasta läkemedel, salvor, inhalatorer, både använda och oanvända läkemedelsplåster och preventivringar.

 • Skölj inte ur läkemedelsförpackningar, lämna istället in dem till ett apotek om de innehåller läkemedelsrester.

 • Spola aldrig ner läkemedel i toaletter eller andra avlopp.

 • Lämna in helt tomma läkemedelsförpackningar som till exempel plastburkar och blister till förpackningsåtervinning. Blisterförpackningar består ofta av både plast och metall och ska då oftast sorteras som plast 

  (63)

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.