Referenser

  1. Drummond MF SM, Claxton K, Stoddart GL, Torrance GW. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 4 ed. Oxford Oxford University Press; 2015.

  2. Socialdepartementet. Proposition 1996/97:60. Prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialdepartementet.

  3. Socialdepartementet. Vårdens svåra val (SOU 1995:5). Stockholm: Socialdepartementet;  [cited 2023 2023-08-16]. Available from: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/1995/03/sou-19955/

  4. TLV. Läkemedelsförmånsnämndens allmänna råd om ekonomiska utvärderingar (LFNAR 2003:2). Stockholm: Tandvårds och läkemedelsförmånsverket. Available from: https://www.tlv.se/download/18.467926b615d084471ac3396a/1510316400272/LAG-lfnar-2003-2.pdf

  5. Burstrom K, Sun S, Gerdtham UG, Henriksson M, Johannesson M, Levin LA, et al. Swedish experience-based value sets for EQ-5D health states. Qual Life Res. 2014;23(2):431-42.

  6. Dolan P. Modeling valuations for EuroQol health states. Med Care. 1997;35(11):1095-108.

  7. EuroQol. EQ-5D. The Netherlands: EuroQol Research Foundation;  [2023-04-11]. Available from: https://euroqol.org/