Hälsoekonomiska utvärderingar av läkemedel

Detta kapitel beskriver vad hälsoekonomiska utvärderingar är och vilken roll kostnadseffektivitet har i TLV:s beslutsfattande om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som beslutar om vilka läkemedel och förbrukningsartiklar som ska ingå i läkemedelsförmånerna, som också kallas högkostnadsskyddet. Ett läkemedel behöver vara kostnadseffektivt för att TLV ska kunna inkludera det i högkostnadsskyddet. Ett läkemedel är kostnadseffektivt om det är en rimlig balans mellan kostnad och hälsovinst.

Att något är kostnadseffektivt betyder inte att det är kostnadsbesparande. Nya läkemedel leder ofta till ökade kostnader, men så länge som de ger en god hälsovinst är de högre kostnaderna motiverade.

Det är egentligen inte läkemedlet i sig som är kostnadseffektivt eller inte, utan en viss användning av det. TLV gör därför ofta separata analyser för olika patientgrupper, för att få veta vilken användning av läkemedlet som är kostnadseffektiv. Det kan leda till att läkemedlet får en subventionsbegränsning, vilket innebär att det bara är subventionerat vid en viss typ av användning, för vissa patientgrupper.

TLV fattar beslut utifrån den så kallade etiska plattformen som riksdagen har beslutat om. Förutom kostnadseffektivitetsprincipen, innehåller plattformen människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.