Placeboeffekter

Placebo är en behandling vars fysiska form är identisk med testbehandlingen, förutom att den saknar aktiv princip.

En föregiven effekt som skulle utövas av placeboberedningar kallas ibland även för ”förväntanseffekt”. Detta är föreställningen att man kan påverka utfallsvariablerna i en studie genom försökspersonernas förhoppning att det kan finnas läkemedelseffekter.

Denna tanke verkar ha sin grund i experiment med läkemedel för att påverka självrapporterade symptom såsom smärta, där någon form av suggestionseffekt på relevanta mätvärden är tänkbar.

Av samma skäl som vi vanligen inte kan etablera effekten av en testbehandling utan kontrollarm, kan vi inte dra slutsatsen att några av de skillnader i mätvärden som ses i en kontrollarm utan aktiv behandling i en studie beror på att en placebo har givits.

I de flesta fall saknas grund för hypotesen att administration av placebo skulle påverka relevanta mätvärden i kliniska prövningar. Generellt beror skillnader i mätvärden före och efter hos icke-behandlade antingen på det behandlade tillståndets naturalförlopp eller på regression till medelvärdet.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.