Giftinformations­centralen

Den svenska Giftinformations­centralen är en rikstäckande organisation som är en av de äldsta i sitt slag i Europa. Centralen har funnits sedan 1960 och har genom åren haft olika huvudmän. Sedan 2009 är Giftinformations­centralen en del av Läkemedelsverket

Giftinformations­centralen är öppen dygnet runt och svarar via telefon på frågor från både allmänhet och sjukvård:

  • Cirka 60 % av telefonsamtalen kommer från allmänheten.
  • Cirka 40 % av telefonsamtalen kommer från sjukvården.

Därutöver svarar Giftinformations­centralen även på frågor från till exempel massmedia, polis och industri. Många av allmänhetens frågor kan lösas genom lugnade besked, eller genom råd om enkel egenvård. Vid allvarliga tillbud uppmanas den som ringt in att söka sjukvård.

Bemanning

Telefonjouren bemannas i första linjen av apotekare. På Giftinformations­centralen arbetar också läkare som fungerar som bakjourer. Samtliga läkare är specialister inom anestesi och intensivvård. De ger vid behov stöd till primärjouren, eller tar över kontakten med inringare från sjukhus vid svårare förgiftningsfall.

Så här når du Gift­informations­centralen


Telefon

Dygnet runt

  • Sjukvård: 010‍-‍456 67 19

  • Allmänhet: 112 eller 010‍-‍456 67 00 (mindre brådskande fall)

Kontorstid

  • Administrativa frågor: 010‍-‍456 67 50

E-post


Webbplatser

giftinformation.se

Här finns information främst för allmänheten om till exempel giftiga svampar och växter samt kemikalier. Här hittar man också Giftinformationscentralens årsberättelse.

giftinfo.se

Vänder sig till läkare och sjukvårdspersonal. På eller från giftinfo når du bland annat följande information:

  • behandlingsanvisningar
  • aktuella publikationer
  • antidotlistan över rekommenderade motgifter
  • databasen ”Antidotregistret” med kontinuerligt uppdaterade uppgifter om vilka antidoter som lagerhålls vid landets olika akutsjukhus.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.