Akuta förgiftningar

Patienter som söker vård för akuta förgiftningar är vanliga på svenska akutmottagningar. Behovet av övervakning och behandling beror på vilket medel som har orsakat förgiftningen.

Gruppen akut förgiftade patienter är heterogen och innefattar till exempel patienter med:

  • läkemedelsförgiftningar i självskadesyfte
  • överdoser av missbruksmedel
  • olycksfall med kemikalier
  • förgiftningar med biologiska toxiner som svampar och ormbett. 

Principer för handläggning av den akut förgiftade patienten innefattar både initialt övergripande omhändertagande och mer specifika behandlingar för enskilda förgiftningsagens. 

Toxidrom beskriver typiska symtomkomplex som kan uppkomma i samband med vissa typförgiftningar. Genom att känna igen ett toxidrom kan sjukvården få vägledning i såväl diagnostik som behandling.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.