Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av våra folksjukdomar. Den främsta riskfaktorn för KOL i Sverige är tobaksrökning och förekomsten av sjukdomen ökar med stigande ålder. Våren 2023 publicerade Läkemedelsverket uppdaterade behandlings­rekommendationer för KOL, vilket innebär en del nyheter inom områdena diagnostik och behandling. 

Behandling vid KOL innefattar hörnstenarna:

  • rökstopp
  • fysisk träning/multidisciplinär rehabilitering
  • läkemedelsbehandling. 

Vid KOL rekommenderas följande:

  • strukturerad patientutbildning med stöd till egenvård
  • individuell skriftlig behandlingsplan. 

Eftersom läkemedelsbehandling vid KOL huvudsakligen baseras på inhalationsbehandling, är undervisning och kontroll av inhalationsteknik väsentligt för framgångsrik behandling. 

En viktig faktor i dessa sammanhang är patientens preferens. Vid nedsatt inhalationskraft och koordinationssvårigheter kan inhalation av spray via andningsbehållare (spacer) vara ett bra alternativ. På webbplatsen Medicininstruktioner finns korta filmer med användarinstruktioner för inhalatorer samlade. 

Det här kapitlet inleds med en genomgång av KOL med fokus på utredning och behandling, och avslutas med ett kort avsnitt med fokus på akutbehandling vid KOL‍-‍exacerbation samt ett avsnitt om uppföljning. Behandlingsrekommendation för KOL finns på Läkemedelsverkets webbplats. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.