Astma

Astma är en inflammatorisk lungsjukdom som kännetecknas av variabel luftvägsobstruktion. Noggrann diagnostik är en förutsättning för adekvat behandling och astmakontroll.

Målet med astmabehandling är att: 

  • uppnå normal lungfunktion
  • uppnå symtomfrihet
  • förhindra försämringsepisoder.

För att kontrollera den underliggande inflammationen ska astma alltid behandlas med inhalationssteroid, oavsett svårighetsgrad och utlösande faktorer. 

Vid behovsmedicinering ges med inhalationssteroid och formoterol i fast kombination i en inhalator. Detta för att säkerställa behandling av den underliggande inflammationen. 

Uppföljning och utvärdering av behandling är betydelsefullt för att uppnå behandlingsmålen.

Detta kapitel fokuserar främst på astma hos vuxna. För mer information om barnastma och mer fördjupad beskrivning av astmabehandling se behandlingsrekommendation för astma hos barn och vuxna på Läkemedelsverkets webbplats. 

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.