Sjukvården har en viktig roll

All sjukvårdspersonal bör vara medveten om att patienten kan komma att använda eller har använt olagliga eller osäkra läkemedel. Alla specialiteter bör hålla frågan om olagliga läkemedel levande, till exempel vid oförklarliga symtom eller avvikande provresultat.

Fallbeskrivning

Dödsfall efter användning av olagligt bantningsmedel

En kvinna sökte akut på grund av dyspné. Kvinnan satte själv dyspnén i samband med intag av de ordinerade läkemedlen Citodon och Paraflex. Kvinnan lades in och hennes tillstånd försämrades snabbt med uttalad svettning, forcerad andning och konfusion.

Senare utvecklade kvinnan hypertermi och djup medvetslöshet. Kvinnan avled trots intensivvårdsåtgärder. I hennes handväska hittades dinitrofenol (DNP), som hon köpt via internet i syfte att gå ner i vikt. Man fann också en toxisk koncentration av DNP i hennes blod. Hälso- och sjukvården har kunnat koppla fler dödsfall i Sverige till att patienter har använt detta olagliga bantningspreparat 

(11)

.

Fråga patienter om deras användning av preparat

Hälso- och sjukvården måste aktivt fråga patienter om deras användning av preparat. Patienterna behöver både öppna frågor och exempel.

Patienterna kan behöva både frågor och exempel för att förstå vikten av att berätta om exempelvis användningen av kosttillskott. De tänker inte alltid på att det ka finnas ett samband mellan symtom och användningen av läkemedel, eller andra egenvårdsprodukter.

Patienten kan också ha svårt att berätta för hälso- och sjukvården att man har vänt sig till osäkra källor för att få tag på medicin som man inte har fått utskriven.

Viktiga budskap till patienten

Vård- och apotekspersonal behöver tänka på olagliga läkemedel i mötet med patienter. Skolhälsovården har också en betydelsefull roll. Till exempel är det viktigt att skolhälsovården visar vägen till kvalitetssäkrad information på internet om hälsa och läkemedel, som 1177.se och umo.se.

Viktiga budskap till patienten:

  • Handla alltid receptbelagda läkemedel från godkända apotek, även när du handlar på internet. Titta efter den svenska apotekssymbolen.

  • Alla som säljer läkemedel på internet i Europeiska unionen (EU) måste skylta med en EU‍-‍symbol. När man klickar på symbolen så kommer man till myndigheten i landet där säljare är registrerad, och kan på så vis kontrollera att försäljningen är laglig.

  • Alla godkända läkemedel i Sverige har svensk märkning, även receptfria läkemedel som säljs i detaljhandeln. Läkemedel som saknar svensk märkning kan vara olagligt sålda.

  • Vid resor, försäkra dig om att du handlar från apotek som är godkända där du är – hör med sjukvården vid osäkerhet. Undvik att handla läkemedel som inte är ordentligt förpackade och märkta.

  • Läkemedelsförsäkringen gäller inte om läkemedlet inte köpts lagligt i Sverige.

Rapportera och tipsa

Hälso- och sjukvården behöver aktivt informera Läkemedelsverket om problem knutna till intag av olagliga läkemedel. Hälso- och sjukvården behöver också tipsa Läkemedelsverket om olaglig försäljning. Läkemedelsverket arbetar aktivt med att följa upp sådana tips. Tipsen kan leda till beslut om att förbjuda försäljning av olagliga läkemedel vid vite.

Läkemedelsverket samverkar också med andra myndigheter som:

  • Polisen
  • Tullverket
  • Skatteverket
  • Konsumentverket.

Det är myndigheter med andra befogenheter, vilket ökar möjligheterna att på samhällsnivå bekämpa den olagliga försäljningen av läkemedel.

Rapportera biverkningar

En viktig del i arbetet med att öka medvetenheten om riskerna med olagliga läkemedel är att hälso- och sjukvården rapporterar biverkningar. Läkemedelsverket tar emot uppgifter om problem efter intag av olagliga läkemedel. Vård- och apotekspersonal bör rapportera misstänkta biverkningar av olagliga läkemedel, enligt vanlig rutin för biverkningsrapportering. 

Allmänheten kan enkelt, via Läkemedelsverkets webbplats, rapportera biverkningar och skadliga effekter. I formuläret ska allmänheten ange varifrån läkemedlet kommer och där finns internetköp och utlandsköp som alternativ.

Läkemedelsverket har ett eget välutrustat laboratorium med hög kompetens. Där analyserar myndigheten regelbundet, och vid behov, varor som till exempel misstänks innehålla en läkemedelssubstans som inte anges på förpackningen.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.