Olagliga läkemedel

Olagliga och förfalskade läkemedel är ett allvarligt och ökande globalt problem. Alla typer av läkemedel kan förfalskas. Vi har i Sverige ett säkert system för hantering av läkemedel, men inget system är vattentätt. Budskapet till patient är enkelt; om du inte handlar receptbelagda läkemedel från ett godkänt apotek, är det omöjligt att veta vad de innehåller. 

Det går inte att se på ett läkemedel vad det innehåller. Läkemedel är dyra. De är också lätta att tillverka billiga varianter av och de är små och lätta att skicka.

Den som behöver ett läkemedel har ofta ett starkt behov av att snabbt få tag på det och man är beredd att betala. På det sättet är läkemedel på många sätt perfekta varor att fuska med. Det är därför viktigt med det läkemedelsregelverk vi har och att vi har en effektiv offentlig tillsyn av de som tillverkar och säljer läkemedel.

Olagliga läkemedel är produkter som inte är godkända

Olagliga läkemedel är produkter som innehåller läkemedelssubstanser, men som inte är godkända. Produkter kan innehålla läkemedelssubstanser utan att det står på märkningen. Sådana produkter brukar vi kalla för ”spetsade” produkter. Det är vanligt att potensmedel och bantningsprodukter är spetsade. Narkotikaklassade preparat kan innehålla betydligt mer potenta och farliga ämnen än vad köparen tror.

Det kan också vara produkter som säljaren marknadsför med påståenden om effekt mot olika sjukdomar. Det kan till exempel vara effekt mot ledproblem eller cancer, trots att ingen har kunnat visa någon sådan effekt. Det kan exempelvis vara produkter som säljs som:

 • kosttillskott
 • kosmetika
 • injektionspreparat.

Säljare får inte påstå att sådana produkter hjälper mot sjukdomar. Det gäller oavsett om det finns studier bakom påståendena eller om det inte gör det.

Förfalskade läkemedel

Förfalskade läkemedel är produkter som utger sig för att vara godkända läkemedel. Det kan vara produkter med:

 • rätt ingredienser i fel mängd
 • fel aktiv substans eller ett toxiskt ämne
 • endast mjöl ock vatten, utan aktiva ingredienser
 • förfalskade förpackningar

Det kan också vara en produkt som någon säljer med felaktiga uppgifter om var produkten är tillverkad eller hur den har hanterats. Aktörer kan förfalska både originalläkemedel och generika. Världshälsoorganisationen (WHO) använder också begreppet undermåliga läkemedel. Sådana läkemedel produceras av tillverkare som har tillstånd, men de uppfyller inte de kvalitetsstandarder som finns 

(1)

 .

Stora risker för patienten

Olagliga läkemedel kan leda till stora skador på grund av:

 • misslyckade behandlingsresultat
 • förgiftningar
 • biverkningar
 • genom att livshotande tillstånd förblir obehandlade.

När förfalskade läkemedel tar sig in i legala distributionskanaler så är risken också stor att allmänhetens så viktiga förtroende för läkemedel och sjukvård skadas allvarligt. Det kan i sig leda till betydligt större konsekvenser.

Hälsorisker uppstår naturligtvis också när patienter använder receptbelagda läkemedel utan kontakt med sjukvården. Dialogen med patienten uteblir och patienten ställer sin egen diagnos. Produkten kan sakna information om:

 • indikationer
 • kontraindikationer
 • interaktioner
 • biverkningar
 • doseringsanvisningar.

Informationen kan också vara felaktig, dåligt översatt eller på ett språk som patienten inte förstår.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.