Referenser

 1. World Health Organization (WHO). Substandard, Spurious, Falsely labelled, Falsified and Counterfeit (SSFFC) medical products. [Internet]. Genève: WHO. [citerad 2023-‍04-‍11]. Hämtad från: https://www.who.int/health-topics/substandard-and-falsified-medical-products

 2. Arora T, Sharma S. Global scenario of counterfeit antimalarias: A potential threat. J Vector Borne Dis. 2019;56:288-94.

 3. Läkemedelshandlarna. [Internet]. Stockholm: Läkemedelshandlarna. [citerad 2023-‍04-‍11]. Hämtad från: www.lakemedelshandlarna.se

 4. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1996:5) om rätt att för personligt bruk föra in läkemedel i Sverige. Uppsala: Läkemedelsverket.

 5. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Drogutvecklingen i Sverige 2019. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN); 2019. CAN rapport 180.

 6. Tullverket. Beslagsstatistik 2022. [Internet]. Stockholm: Tullverket. [citerad 2023‍-‍04‍-‍11]. Hämtad från: https://www.tullverket.se/omoss/dethargortullverket/beslagsstatistik.4.226de36015804b8cf353949.html 

 7. Läkemedelsverket. Omfattande beslag av potenshöjande läkemedel. [Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket. [uppdaterad 2021‍-‍08‍-‍30; citerad 2023‍-‍04‍-‍11]. Hämtad från: https://via.tt.se/pressmeddelande/omfattande-beslag-av-potenshojande-lakemedel?publisherId=3235477&releaseId=3305059

 8. Läkemedelsverket. Odeklarerade läkemedel i 8 av 10 testade kosttillskott för sexlust och potens. [Internet]. Uppsala: Läkemedelsverket. [uppdaterad 2019‍-‍12‍-‍19; citerad 2023‍-‍04‍-‍11]. Hämtad från: https://via.tt.se/pressmeddelande/odeklarerade-lakemedel-i-8-av-10-testade-kosttillskott-for-sexlust-och-potens?publisherId=3235477&releaseId=3267564

 9. Wallander M, Löfgren P, Rydén M. Hudblekningsprodukter en del av vardagen i stora delar av världen. Läkartidningen. 2015;112:DF6D.

 10. European medicines agency (EMA). Sibutramine. [Internet]. Amsterdam: European medicines agency (EMA). [uppdaterad 2010-‍09-‍15; citerad 2023-‍04-‍11]. Hämtad från: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/sibutramine

 11. Personne P, Ekström M, Iveroth M. 2,4-‍dinitro­fenol – ett dödligt bantningsmedel. Läkartidningen. 2014;111:CSU7.