Gränskontroll av läkemedel

Tullverket kontrollerar varuflödet in i Sverige. Sedan i början av 90-talet har Tullverkets beslag av narkotikaklassade läkemedel ökat kraftigt. En stor del av den narkotika som tas i beslag är i form av tabletter och kapslar. 

Tullverkets kontroller innebär bland annat att:

  • brev och paket tas ut för kontroller och undersöks med scanner eller med narkotikahund

  • försändelser som innehåller narkotika eller dopningsmedel tas i beslag

  • försändelser från länder utanför EU som innehåller läkemedel kan också tas i beslag eller returneras till avsändaren.

Tullverket saknar rättvisande statistik över hur mycket läkemedel som faktiskt kommer in i Sverige. Ett skäl till detta är att Tullverket fokuserar på narkotika och andra varor med höga straffvärden.

Ett annat skäl är att Tullverket saknar befogenhet att beslagta läkemedel som inte omfattas av narkotika- eller dopningslagstiftning om de har skickats från ett annat EU‍-‍land. Det förekommer att aktörer skickar paket med läkemedel från länder i Asien till ett annat EU‍-‍land. Där öppnar någon paketet och skickar läkemedlen vidare till adressater i Sverige.

Det är dock tydligt att Tullverkets beslag av narkotikaklassade läkemedel ökat kraftigt sedan början av 90‍-‍talet 

(5)

. En stor del av den narkotika som Tullverket tar i beslag är i form av tabletter och kapslar. Det förekommer också att aktörer tar in exempelvis bensodiazepiner i form av pulver. Aktörerna använder sedan pulvret för olaglig tillverkning av tabletter i Sverige.

Pangea – globala åter­kommande operationer

Tull, polis och läkemedelsmyndigheter i ett hundratal länder samarbetar i globala operationer riktade mot den illegala försäljningen av läkemedel på Internet.

Operationerna kallas Pangea och har återkommit årligen sedan 2008. Samarbetet har bidragit till att Sverige har fått bättre kunskap om inflödet av privatimporterade läkemedel. Det har också lett till att media har uppmärksammat problemet med illegal försäljning av läkemedel på internet.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.