Läkemedel som omfattas av bestämmelserna för sjukhus­undantag

Ett läkemedel som är avancerad terapi kan få tillverkningstillstånd utan ett EU‍-‍gemensamt godkännande. Läkemedlet måste då användas inom Sverige för enstaka patienter under den förskrivande läkarens exklusiva ansvar efter att tillstånd beviljats av Läkemedelsverket.

Läkemedel för avancerad terapi omfattar:

  • genterapi
  • somatisk cellterapi
  • vävnadsteknisk produkt.

Generna, cellerna eller vävnaderna ska ha bearbetats eller modifierats väsentligt för att räknas som läkemedel. Alternativt ska de användas för en annan funktion hos mottagaren än hos donatorn.

Om läkemedel för avancerad terapi inte har något centralt godkännande i EU kan de bara ges till patienter om de i förväg har beviljats tillstånd för:

  • sjukhusundantag
  • läkemedelsprövning.

Sjukhusundantag

Ett läkemedel som är avancerad terapi kan få tillverkningstillstånd utan ett EU‍-‍gemensamt godkännande. Det måste då användas inom Sverige för enstaka patienter under den förskrivande läkarens exklusiva ansvar efter att tillstånd beviljats av Läkemedelsverket

Läkemedelsprövning

Om avsikten är att systematiskt utvärdera ett läkemedels effekt och säkerhet vid viss indikation räcker inte ett tillverkningstillstånd enligt sjukhusundantaget. Då krävs även en beviljad ansökan om läkemedelsprövning.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.