När godkända läkemedel saknas

Patienter i Sverige kan få behandling med läkemedel som inte är godkända och marknadsförda i vårt land. Under vissa omständigheter och enligt särskilda regler kan sådana läkemedel få tillstånd att säljas, tillverkas och användas.

Läkemedelsverket bedömer om att läkemedel som saknar godkännande i Sverige får licens att säljas på apotek.

Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas av apotek efter att sjukvården har beställt det åt en viss patient. Sådana läkemedel som tillverkas i större kvantiteter kallas lagerberedning.

En vanlig anledning till att använda ett sådant individanpassat läkemedel kan vara att det saknas godkända läkemedel med en lämplig styrka och/eller beredningsform.

Om lagerberedning för extemporeläkemedel tillhandahålls i antal över 1 000 förpackningar per år gäller reglerna om rikslicens.

För läkemedel som fortfarande är under utveckling och saknar godkännande både i Sverige och utomlands bör patientens läkare i första hand kontakta tillverkaren. Om det är möjligt för patienten att delta i en klinisk läkemedelsprövning bidrar patienten till ytterligare kunskap om läkemedlet.

För nya läkemedel som har kommit långt i utvecklingen, till exempel när ansökan om godkännande inom EU har lämnats in, kan patienten behandlas enligt ett så kallat ”compassionate use”-program.

Läkemedel som är avancerad terapi och som saknar godkännande omfattas av bestämmelserna om sjukhusundantag, vilket söks av tillverkaren.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.