"Compassionate use”-‌program

Vid vissa allvarliga sjukdomar där det saknas behandlingsalternativ med godkända läkemedel kan patienter inte medverka i en klinisk läkemedelsprövning. Patienterna kan då få tillgång till nya läkemedel som ännu inte finns tillgängliga för försäljning genom så kallade "compassionate use"-program, som beviljas till företag.

Observera att vanlig licensförskrivning (på engelska ibland kallat: "named patient compassionate use"), där det är förskrivaren som motiverar behovet, är något annat.

Läkemedelsverket kan, om vissa krav uppfylls, bevilja compassionate use-program till företag som tillverkar eller söker marknadsgodkännande för sitt läkemedel. Detta sker vanligen i nära anslutning till att företaget lämnar in ansökan om marknadsgodkännande inom EU.

Företaget ansvarar för att tillhandahålla läkemedlet till en på förhand definierad patientgrupp enligt programmet till dess att läkemedlet finns tillgängligt för försäljning i Sverige. Ett beviljat tillstånd innefattar även ett godkännande för distribution.

En förutsättning för ett sådant program är att läkemedlets effekt och säkerhet på ett tillfredsställande sätt har dokumenterats vetenskapligt i kliniska läkemedelsprövningar. Nytta-riskbalansen ska bedömas som övervägande positiv för en definierad patientgrupp.

En läkare som önskar inkludera en patient i ett program, som även ska följa medverkande patienters säkerhet, gör detta genom att fråga företaget direkt om medverkan ryms inom det beviljade tillståndet som publiceras på Läkemedelsverkets webbplats.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.