Extempore­läkemedel, lagerberedning och rikslicens

När ett apotek tillverkar ett läkemedel som en skräddarsydd terapi för en enskild patient, kan det i de flesta fall betraktas som ett extemporeläkemedel. En vanlig anledning till att använda ett sådant individanpassat läkemedel kan vara att det saknas godkända läkemedel med en lämplig styrka och/eller beredningsform.

Om det rör sig om en standardiserad tillverkning på apotek är läkemedlet en lagerberedning. Apotek som tillverkar lagerberedningar ska anmäla dessa till Läkemedelsverket. 

Rikslicens

Vid stora volymer (minst 1 000 förpackningar per år) behöver apoteket som tillverkar lagerberedningen ansöka till Läkemedelsverket om en så kallad rikslicens för produkten. Om Läkemedelsverket beviljar en rikslicens är beslutet giltigt i fem år, om inget annat anges. Därefter måste apoteket ansöka om förnyelse. När Läkemedelsverket prövar en rikslicensansökan bedöms bland annat:

  • lagerberedningens ändamålsenlighet
  • lagerberedningens farmaceutiska kvalitet
  • huruvida lagerberedningen kan ersättas av godkända läkemedel eller vissa läkemedel som är godkända i andra länder och därmed finns tillgängliga genom licensförskrivning.

Om rikslicensansökan avslås, får läkemedlet inte tillhandahållas som lagerberedning. Då är endast extemporetillverkning tillåten.

Mer om extempore, lagerberedning och rikslicens

Om avsikten är att systematiskt utvärdera läkemedlets effekt hos patienter som behandlas med extemporeläkemedel, lagerberedningar eller produkter som har beviljats rikslicens, ska en klinisk läkemedelsprövning genomföras.

Särskilda regler gäller för individanpassade terapier som består av celler respektive gener eller vävnadstekniska produkter. Dessa är alla avancerade terapiläkemedel som omfattas av bestämmelserna om sjukhusundantag.

Mer information om extempore, lagerberedning och rikslicens finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.