Klinisk applikation av GFR

Den glomerulära filtrationen (GFR) är en viktig parameter att följa vid exempelvis stigande ålder och vissa sjukdomstillstånd. Vid läkemedelsbehandling är god kunskap om patientens GFR en förutsättning för en adekvat och säker behandling. 

Den glomerulära filtrationen (GFR) är en viktig parameter att följa. Den reduceras vid:

  • stigande ålder
  • arterioskleros
  • diabetes
  • olika njursjukdomar.

Sänkt GFR har prognostisk betydelse vid flera systemsjukdomar.

Kunskap om GFR viktig vid dosering

Eftersom njurarna har stor betydelse för elimination av läkemedel är kännedom om GFR också en förutsättning för adekvat och säker dosering. Vissa läkemedel utsöndras från kroppen enbart med glomerulär filtration, som till exempel röntgenkontrastmedel (både jod- och gadoliniuminnehållande) och vissa antibiotika.

Andra läkemedel utsöndras däremot via både glomerulär och tubulär funktion, till exempel metformin och penicilliner. Även för dessa blir kännedomen om GFR viktig för rätt dosering. Slutligen finns exempel på vattenlösliga läkemedelsmetaboliter som kan retineras vid sänkt GFR med ogynnsamma effekter, till exempel morfin och aciklovir.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.