Generiskt utbyte i korthet

Generiskt utbyte innebär att apoteken erbjuder patienten byte till en förpackning med ett terapeutiskt likvärdigt läkemedel med lägre pris (periodens vara) i stället för det förskrivna läkemedlet.

Terapeutiskt likvärdiga läkemedel

Terapeutiskt likvärdiga läkemedel innebär att läkemedlen innehåller:

  • samma aktiva substans i samma mängd
  • har samma beredningsform (till exempel tablett)
  • har bedömts vara medicinskt likvärdiga med avseende på ekvivalens.

Utbytbara läkemedel kan innehålla olika hjälpämnen, ha olika utseende och olika namn.

Utbyte av läkemedel på apotek

Utbyte på apotek omfattar läkemedel inom läkemedelsförmånen. Apoteken kan under vissa omständigheter erbjuda utbyte av en förskriven förpackning utan förmån till en förpackning som ingår i läkemedelsförmånen. Läs mer i kapitel Läkemedelsförmåner.

Myndig­heternas roll vid generiskt utbyte

Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är medicinskt likvärdiga och fattar beslut om vilka läkemedel som uppfyller kraven för att kunna bli utbytbara på apotek. 

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) utser periodens vara och ansvarar för att publicera en lista över samtliga periodens varor.

TLV delar även in läkemedel i förpackningsstorleksgrupper, det vill säga grupper av storleksmässigt jämförbara förpackningar. Läs mer om periodens vara i kapitel Läkemedelsförmåner.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.