Förutsättningar för rätt till läkemedels­förmånerna

För att en förskrivning ska omfattas av läkemedelsförmånerna finns vissa krav som regleras i lagen om läkemedelsförmåner m.m. I denna lag beskrivs även vilka personer som är förmånsberättigade.

Personer bosatta i Sverige och även vissa andra grupper har rätt att ta del av läkemedelsförmånerna. De bestämmelser som gäller för att en förskrivning ska omfattas av läkemedelsförmånerna måste också vara uppfyllda.

Förmåns­berättigade personer

Lagen om läkemedelsförmånen m.m reglerar vilka personer som har rätt till läkemedelsförmånerna, det vill säga är förmånsberättigade personer 

(1)

.

Personer som är bosatta i Sverige har rätt till läkemedelsförmånerna. Även försäkrade personer från länder inom EU/EES‍-‍området och Schweiz kan ha rätt till läkemedelsförmånerna:

  • Personer som är i behov av nödvändig vård och kan uppvisa EU‍-‍kort eller provisoriskt intyg. Det är förskrivaren som avgör om vården ska betraktas som nödvändig. Med nödvändig vård menas att vården inte ska kunna vänta tills den försäkrade kommer hem till det land som normalt ansvarar för vården. Syftet med resan får inte heller ha varit att söka vård. Då är det i stället fråga om planerad vård.

  • I de fall då försäkringslandet har gett klartecken i förväg omfattas även rätten till planerad vård. Patienten behöver då visa upp intyg om detta. Om klartecken från försäkringslandet inte har getts i förväg omfattas inte planerad vård av läkemedelsförmånerna. 

Även dessa grupper är förmånsberättigade:

  • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES‍-‍land eller Schweiz, och som kan visa upp intyg E121 (S1) från Försäkringskassan.

  • Personer som har anställning i Sverige utan att vara bosatta här. Förbrukningsartiklar för stomi ingår dock inte.

Recept ska alltid skrivas med förmån och expedieras inom läkemedelsförmånerna på apoteken om en person är förmånsberättigad och det förskrivna läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånerna utan förmånsbegränsning.

Förskrivning som omfattas av läkemedels­förmånerna

För att en förskrivning ska omfattas av läkemedelsförmånerna ska läkemedlet ha förskrivits till människa av:

  • läkare
  • tandläkare
  • sjuksköterska
  • barnmorska
  • tandhygienist.

Syftet med förskrivningen ska vara att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom eller symtom på sjukdom eller i likartat syfte.

När det gäller förskrivna läkemedel ska läkemedlet, eller det läkemedel som det är utbytbart mot, ingå i läkemedelsförmånerna. Medicinska gaser hanteras som receptbelagda läkemedel.

Förbrukningsartiklar är inte föremål för utbyte på apotek. De kan bara lämnas ut med förmån om de ingår i läkemedelsförmånerna och har förskrivits på hjälpmedelskort. Receptet ska vara försett med en kod som identifierar den arbetsplats som receptutfärdaren tjänstgör vid (arbetsplatskod) 

(1)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.