Bakgrund till regler om läkemedels­förmånerna

Läkemedelsförmånerna innebär ett ekonomiskt stöd för patienter vid inköp av läkemedel och vissa andra produkter. Det ekonomiska stödet regleras i olika författningar.  

Läkemedelsförmånerna regleras i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Avsikten med lagen är att skydda allmänheten mot höga kostnader vid inköp av läkemedel och vissa andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. 

Författningar som reglerar läkemedelsförmånerna är främst lagen om läkemedelsförmåner m.m. och förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. Med stöd av denna lag och förordning har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) tagit fram föreskrifter och allmänna råd. Även Läkemedelsverket har tagit fram föreskrifter med stöd av lagen och förordningen. 

Det är regionerna som har kostnadsansvaret för läkemedelsförmånerna 

(1)

, men kostnaderna för läkemedel och varor inom högkostnadsskyddet betalas via ett särskilt statsbidrag som ges till regionerna för detta ändamål 

(2)

.

Utifrån högkostnadsskyddets utformning betalar patienten en viss del av kostnaden när apoteken expedierar läkemedel eller andra förmånsberättigade varor 

(1)

. Apoteken fakturerar resterande del av kostnaden till den region där patienten är bosatt 

(3)

.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.