Utredning

Diagnosen anafylaxi ställs utifrån observerade symtom i främst hud och slemhinnor, luftvägar, mage och tarm samt cirkulationsorganen.

Anafylaxi är en klinisk diagnos som ställs vid plötsligt påkomna symtom från hud och slemhinnor, till exempel utslag, klåda, angioödem, tillsammans med symtom från luftvägar, gastrointestinalkanalen eller cirkulationsorganen. Även om cirka 90 procent av alla med anafylaxi har hud- och slemhinnesymtom bör anafylaxi misstänkas också om hypotension eller luftvägssvullnad utan hudsymtom uppträder snart efter exponering för ett känt allergen.

Blodprover har ingen plats i diagnostiken av anafylaxi. Serumtryptas (S‍-‍Tryptas) är i de flesta fall förhöjt i den akuta fasen men behandling måste inledas omedelbart då tillståndet misstänks. 

Ett stegrat S‍-‍Tryptas kan i efterhand bekräfta att det rört sig om anafylaxi men ett normalt resultat kan inte utesluta diagnosen. S‍-‍Tryptas-provet måste tas under en pågående reaktion och svaret måste därefter jämföras med ett värde taget i lugnt skede, till exempel inför ett återbesök hos allergolog. Svaret säger ingenting om orsaken. Därför rekommenderas alltid allergiutredning vid svåra reaktioner, där allergenet inte är uppenbart.

Differential­diagnoser – Faktaruta 1


 • astma/kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • svimning
 • ångestattack
 • urtikaria
 • luftvägshinder
 • hjärtinfarkt
 • lungemboli
 • matförgiftning
 • hypovolem/‌kardiogen/‌septisk chock
 • hereditärt/‌ickeallergiskt angioödem

Symtomen på anafylaxi kan vara diffusa och ospecifika:

 • Läpp- och tungsvullnad ses vid angioödem orsakade av ACE‍-‍hämmare (ACE; angiotensinkonverterande enzym). Även hereditärt angioödem (HAE), då det råder brist på faktor C1‍-‍esteras, kan vara orsak.
 • Inspiratorisk stridor ses vid olika typer av högt luftvägshinder, så som främmande kropp, larynxödem, stämbandsdysfunktion eller infektioner. Exspiratorisk stridor ses vid obstruktiva lungsjukdomar.
 • Urtikaria kan komma av ansträngning, värme/kyla eller mastcellssjukdomar.
 • Blodtrycksfall ses vid allt från ofarliga vagala reaktioner till hjärtinfarkt, arytmi, lungemboli eller sepsis.
 • Andningspåverkan ses vid exacerbationer vid KOL, astmaanfall och panikångestattacker.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.