Uppföljning

Autoinjektorer förskrivs oavsett om orsaken till anafylaxin är känd eller inte. Remiss till allergolog för utredning rekommenderas, särskilt vid misstänkta läkemedelsreaktioner.

Förskriv adrenalinpennor (autoinjektorer) vid första sjukvårdsbesöket, oavsett om orsaken till reaktionen är känd eller inte. Patienten bör också få en genomgång i hur pennan fungerar och uppmuntras till att faktiskt använda den vid nästa reaktion. Det är vanligt att patienterna inte vågar, eller inte förstår hur viktigt och ofarligt läkemedlet är.

Kända allergener

Om allergenet är känt och kan påverka handläggningen i framtiden ska journalen märkas med en varningstext. Varningstexten ska förklara svårighetsgraden och vilka symtom som har observerats tidigare hos patienten. Detta är extra viktigt vid läkemedelsallergier. I händelse av svår framtida sjukdom ökar risken för att viktiga behandlingsalternativ undanhålls om journaltexter ej är korrekta. Att i efterhand läsa ”allergi mot penicillin i barndomen” när patienten reagerat med enstaka prickar i huden, eller ”allergisk mot morfin” när patienten blev förstoppad, kan förhindra adekvat vård.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.