Rygg- och nackbesvär

Det är vanligt med ont i rygg och nacke. Det stora flertalet har så kallat ”ospecifika besvär”, det vill säga besvär där man inte säkert kan härleda från vilken vävnad eller struktur symtomen kommer. Andra patienter har så kallade ”specifika besvär”, ibland kombinerade med påverkan på nervstrukturer vilket kan leda till utstrålande extremitetssmärta.

Oavsett typ av besvär leder rygg- och nacksmärta ofta till kraftigt försämrad livskvalitet. En del av detta kan vara oro för vad smärtan och den försämrade funktionen beror på.

Kunskapen om orsakssamband bakom rygg- och nackbesvär är fortfarande i många avseenden begränsad. För klinikern är utmaningen att särskilja den mindre grupp med specifika tillstånd som kräver utredning och eventuellt specialistbehandling från den största gruppen med ospecifik smärta 

(1)

.

För gruppen med ospecifik smärta gäller att man på ett trovärdigt sätt förklarar smärtmekanismer, ger råd om hur man ska bete eller förhålla sig för att fungera bättre och för att kunna hantera problemet så bra som möjligt. Att motivera patienter till en aktiv och hälsosam livsstil trots det onda är ofta en utmaning.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.