Sjukdomar i anus, rektum och kolon

Många av symtomen som uppstår vid anorektala besvär är kopplade till tillfälliga eller långvariga störningar i tarmens funktion och kan relativt enkelt behandlas framgångsrikt. Vissa symtom kan vara mycket alarmerande och behöver noggrann och snabb utredning för att utesluta allvarligare sjukdomar som kräver mer omfattande behandling.

Besvär från anus och rektum är mycket vanliga orsaker till kontakt med sjukvården och har i en studie stått för mer än 2 % av de primära besöksorsakerna medan ytterligare 13 % tog upp anala besvär när de sökte för någon annan primär orsak 

(1)

.

De vanligaste anorektala symtomen är:

 • blödning
 • smärta
 • känsla av resistens eller prolaps
 • sekretion
 • klåda
 • inkontinens
 • trängningar
 • olika typer av avföringsrubbningar.

De vanligaste remiss-kategorierna avseende anorektala sjukdomar är:

 • hemorrojder
 • pilonidalsinus
 • anala abscesser
 • fistlar
 • fissurer.

Det viktigaste syftet med den initiala kliniska bedömningen är att utesluta malignitet eftersom symtom vid tumör i anus eller rektum ibland misstolkas som proktologisk sjukdom. Vid anorektala symtom är det viktigt att göra en noggrann klinisk bedömning som bör inkludera:

 • inspektion
 • palpation
 • rektoskopi
 • och ofta även proktoskopi.

Palpation ska ske systematiskt dels i analkanalen, dels i rektum och alltid så att hela omkretsen kan värderas. Man utför vanligen rektoskopi efter förberedelse med laxering men undersökningen kan under särskilda omständigheter utföras oförberett.

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.