Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.
Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Redaktionskommitté

Patrik Midlöv ordförande
Professor i allmänmedicin, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö, Lunds universitet samt allmänläkare, Vårdcentralen Tåbelund, Eslöv


Erika Brolin redaktör
Leg. apotekare, farm.dr., Läkemedelsverket, Uppsala


Annika Andén

Allmänläkare, MD, Specialistläkarhuset Hermelinen, Luleå


Anna Bergqvist

Läkemedelsinformatör, Läkemedelsverket, Uppsala


Inge Eriksson

Infektionsläkare, ordförande i läkemedelskommittén Västmanland


Leif Gothefors

Barnläkare, Institutionen för klinisk vetenskap/pediatrik, Umeå universitet, Umeå


Tove Gunnarsson

Psykiater, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde


Jan Liliemark

Hematolog och onkolog, SBU, Stockholm


Staffan Living

ST-läkare, Mälarsjukhuset, Eskilstuna


Håkan Odeberg

Docent i medicin, internmedicinare och hematolog, Patientsäkerhetsavdelningen, Landstinget Blekinge, Karlskrona


Marie-Louise Ovesjö

Med dr, klinisk farmakolog, Södersjukhuset, Stockholm


Eva Maria Palsdottír

Leg. apotekare, Läkemedelsverket, Uppsala


Birger Pålsson

Docent i kirurgi, Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö, Lunds universitet samt Kir klin o FoU -enheten, Region Kronoberg. 


Brita Sjöström

Leg. apotekare, docent, Läkemedelsverket, Uppsala