Hantering av jäv

Läkemedelsverket arbetar i allmänhetens intresse. Det är viktigt att anställda och andra som deltar i myndighetens verksamhet är opartiska och sakliga.

Läkemedelsverkets verksamhet ska präglas av saklighet och opartiskhet. Det är därför viktigt att anställda, uppdragstagare, externa experter och andra som utför någon form av uppdrag för myndigheten inte har kopplingar som kan påverka myndighetens möjlighet att agera sakligt och opartiskt.

Vad är jäv och intresse­konflikter?

Jäv enligt förvaltningslagen innebär att det föreligger vissa typer av intressekonflikter som medför att en person kan anses vara partisk.

Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ärendet eller närvara när det avgörs.

Att vara jävig innebär alltså att en person av någon anledning är partisk, eller att någon omständighet gör att det går att misstänka att någon är partisk. Även om det inte föreligger jäv enligt förvaltningslagen kan det ändå finnas intressekonflikter som påverkar allmänhetens förtroende för myndigheten.

Även för till exempel experter som inte deltar i handläggningen av ett ärende måste Läkemedelverket säkerställa att dessa uppfyller grundlagens krav på opartiskhet. Läkemedelsverket använder de myndighetsgemensamma reglerna för redovisning av eventuella intressekonflikter hos experter och sakkunniga när experter anlitas till uppdrag rörande Läkemedelsboken.

Relaterad information

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Har du synpunkter på Läkemedelsbokens nya webbplats?

Tack för dina synpunkter!

Fortsatt utveckling av webbplatsen kommer ske utifrån den återkoppling vi får.

Vi läser allt som skickas in. Men eftersom dina synpunkter är anonyma kommer vi inte att skicka något svar till dig.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialiserings- eller allmäntjänstgöring, studerande inom medicin och farmaci, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Vi vill gärna att du som använder Läkemedelsboken skriver hur webbplatsen skulle kunna bli bättre, utifrån de behov som du har. Dina svar blir anonyma. Undvik därför att skriva namn, kontaktuppgifter eller något annat om dig själv eller någon annan.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.

Tänk på att det du skickar in till Läkemedelsverket blir en så kallad allmän handling. Om någon vill läsa våra allmänna handlingar så måste vi lämna ut dem. Undvik att skriva in känsliga personuppgifter.

Läs om hur Läkemedelsverket behandlar personuppgifter.