Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.
Det finns tyvärr ingen förskrivarinformation i Fass om detta läkemedel.
Visa preparat på Fass.se

Liknande preparat inom:

Övriga diagnostiska medel