Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Ecovag

Orkla Care

Vaginalkapsel, hård (Vit gelatinkapsel.)

Medel mot infektioner/Antiseptiska medel, exkl komb m kortikosteroider.

Aktiv substans: Lactobacillus gasseri, DSM14869 / Lactobacillus rhamnosus, DSM 14870
ATC-kod: G01A
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas ej av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2015-03-27.

Indikationer

Traditionellt använt vid obalans i slidans naturliga bakterieflora. Tillståndet visar sig som lätt klåda, sveda, torrhet eller lukt och lätt ökad flytning från slidan.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll.

Dosering

Endast för vaginalt bruk.

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år

1 vaginalkapsel vid sänggåendet under 6-8 dagar. Vaginalkapseln appliceras djupt in i slidan. Tvätta händerna ordentligt innan vaginalkapseln införs i slidan.

Barn under 12 år

Ecovag rekommenderas inte till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

 • Innan behandlingen påbörjas bör patienten ha varit i kontakt med läkare för att utesluta förekomst av eventuella bakomliggande infektioner eller tumörer.

 • Vid svår klåda eller smärta eller om besvären ej upphört efter 6 dagars behandling med Ecovag vaginalkapslar bör läkare kontaktas. Likaså bör läkare kontaktas vid blodblandade eller postmenopausala flytningar.

 • Misstänkt sexuellt överförd infektion skall undersökas av läkare.

 • Interaktioner

  Inga interaktionsstudier har utförts.

  Graviditet

  Kategori B:2

  Användning under graviditet kan inte rekommenderas.

  Amning

  Grupp IVa

  Ecovag kan användas under amning.

  Trafik

  Ecovag har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

  Biverkningar

  Inga rapporter om biverkningar.

  Överdosering

  Inga fall av överdosering har rapporterats.

  Farmakokinetik

  Ecovag vaginalkapslar verkar lokalt i slidan.

  Innehåll

  1 vaginalkapsel innehåller: Lactobacillus gasseri, minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier, lactobacillus rhamnosus, minimum 108 CFU frystorkade mjölksyrabakterier, laktitolmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, xantangummi, vattenfri glukos, magnesiumstearat, titandioxid (E 171).

  Hantering, hållbarhet och förvaring

  Förvaras vid högst 25°C.

  Förpackningsinformation

  Ecovag
  Vaginalkapsel, hård Vit gelatinkapsel.
  10 styck burk, receptfri (fri prissättning), EF

  Liknande preparat inom:

  Antiinfektiva och antiseptiska medel, exkl. kombinationer med kortikosteroider